Derinlik
0 mt
GAU AKDENİZ SUALTI
ARAŞTIRMA MERKEZİ
KURULUŞ
VİZYON
MİSYON
YÖNETİM KURULU
AKADEMİK KADRO
ARAŞTIRMA ARAÇLARI VE TEKNİK DONANIMLARI
LABORATUVARLAR
ALET, EKİPMAN VE CİHAZLAR
TEKNELERİMİZ
TAMAMLANMIŞ PROJELER
DEVAM EDEN PROJELER
KKTC SAHİLLERİ YÜZEY SUYU, SU KALİTESİ İZLEME PROJESİ
ÖZET
AMAÇ & KAPSAM
SİTE HARİTASI
İNSAN KAYNAKLARI
ADRES & TELEFONLAR
THE AMERICAN UNIVERSITY
17 metre
Atlantis 55
9 Metre
Stealth 1
6 metre
Stealth 2

Hakkımızda

Dört tarafı, tarihin en görkemli deniz savaşlarına, okyanusun büyük sürüleri ile endemik denizel türlerin buluştuğu Akdeniz’le çevrili olan Kıbrıs tarihin her döneminde Akdeniz’in en gözde coğrafyası olarak tanınmıştır. Denizel yaşam, deniz altına gömülmüş tarih gibi birçok dünya mirasına en yakın noktada bulunan Kıbrıs’ta ilgili konularda araştırmalar yapacak, olası bir acil durumda ilk müdahaleyi yapabilecek bir merkezin bulunması fikri ilk olarak 90’lı yılların başında Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından düşünülmüştür. GAU Akdeniz Su, Sualtı Araştırma Merkezi 2013 yılının ilk çeyreğinde alanında uzman kişiler tarafından yapılan görüşmeler sonunda kurulmuş, orta ve uzun vade planları tanımlanıp çalışmalarına süratle başlamıştır.

Dünya Mirası Akdeniz

Tarihin en çetin deniz savaşlarının geçtiği Akdeniz’de bulunan batıkların tespitinin yansıra alanında uzman arkeologlar tarafından deniz altında bulunan kültürel mirasın dünya duyurulmasına katkı sağlamak.

Denizlerimizi ve Geleceğimizi Kurtaralım

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve üreme alanları özellikle Akdeniz Ülkeleri Kıyılarında bulunan Akdeniz Fokları, Deniz Kaplumbağaları başta olmak üzere tüm denizel hayatı koruma altına alma ve yaşam, üreme alanlarını sürdürülebilir hale getirme.

Sualtı Araştırmalarında Uluslararası Çekim Merkezi

Hedef; Kuzey Kıbrıs’ı bilimsel sualtı araştırmaları için önemli bir uluslararası çekim merkezi haline getirmek. Doğa ve çevre ile deniz kirliliğine de dikkat çekecek ve toplumsal farkındalık yaratacak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, konferans, seminer, atölye çalışmaları ve eğitimlere ön ayak olmak

KURULUŞ

Dört tarafı, tarihin en görkemli deniz savaşlarına, okyanusun büyük sürüleri ile endemik denizel türlerin buluştuğu Akdeniz’le çevrili olan Kıbrıs tarihin her döneminde Akdeniz’in en gözde coğrafyası olarak tanınmıştır. Denizel yaşam, deniz altına gömülmüş tarih gibi birçok dünya mirasına en yakın noktada bulunan Kıbrıs’ta ilgili konularda araştırmalar yapacak, olası bir acil durumda ilk müdahaleyi yapabilecek bir merkezin bulunması fikri ilk olarak 90’lı yılların başında Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından düşünülmüştür. GAU Akdeniz Su, Sualtı Araştırma Merkezi 2013 yılının ilk çeyreğinde alanında uzman kişiler tarafından yapılan görüşmeler sonunda kurulmuş, orta ve uzun vade planları tanımlanıp çalışmalarına süratle başlamıştır.

VİZYON

Dünya Mirası Akdeniz

Tarihin en çetin deniz savaşlarının geçtiği Akdeniz’de bulunan batıkların tespitinin yansıra alanında uzman arkeologlar tarafından deniz altında bulunan kültürel mirasın dünya duyurulmasına katkı sağlamak.

Denizlerimizi ve Geleceğimizi Kurtaralım

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve üreme alanları özellikle Akdeniz Ülkeleri Kıyılarında bulunan Akdeniz Fokları, Deniz Kaplumbağaları başta olmak üzere tüm denizel hayatı koruma altına alma ve yaşam, üreme alanlarını sürdürülebilir hale getirme.

Sualtı Araştırmalarında Uluslararası Çekim Merkezi

Hedef; Kuzey Kıbrıs’ı bilimsel sualtı araştırmaları için önemli bir uluslararası çekim merkezi haline getirmek. Doğa ve çevre ile deniz kirliliğine de dikkat çekecek ve toplumsal farkındalık yaratacak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, konferans, seminer, atölye çalışmaları ve eğitimlere ön ayak olmak

MİSYON

Tüm Akdeniz havzasında su kalitesi, kirlilik, denizel hayatı koruma, popülasyon başlıkları başta olmak üzere bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, sonuçlandırmak ve raporlamak. K.K.T.C kıyılarında olası bir acil durumda ilk müdahaleyi yapmak ve/veya duruma ışık tutabilecek olan güvenilir, bilimsel tabanlı, analitik ve tekrar elde edilebilir veriler toplamak.

ARAŞTIRMA İMKANLARI


ARAŞTIRMA ARAÇLARIMIZ VE TEKNİK DONANIMLARI


Araştırmalarda kullanılmak üzere merkez bünyesinde bir adet 4x4 arazi aracı, deniz araştırmalarında hizmet verebilecek olan Atlantis 55 (17m), Stealth I (9m), Stealth II (6m) ve GAU Rescue (3.5m) isimlerinde dört adet farklı büyüklük ve motor gücünde teknesi bulunmaktadır.


LABORATUVARLAR


Merkez araştırmalarında kullanılacak laboratuvarlar Girne Amerikan Üniversitesi Girne Kampüsü, Tekno Park Binasında bulunmakta olup yapılacak olan araştırmaların niteliği ve niceliğine göre modifiye edilebilecek altyapıya sahiptir. Ayrıca Erduran Gıda Laboratuvarından destek alınmantadır.


ALET, EKİPMAN VE CİHAZLAR


Merkezimiz bünyesinde kalabalık araştırma gruplarını dahi güvenli ve konforlu bir şekilde su altına indirebilecek su altı ekipmanları bulunmaktadır. Özellikle durum tespitinde vazgeçilmez öncelikte olan su altı görüntüleme cihazlarımız bu tip su altı araştırmalarında kullanılmak üzere merkezimizde hazır bulundurulmaktadır.

Sucul araştırmalarda vazgeçilmez parametrelerin ilki su kalitesidir. Yapılacak olan bir çok araştırmada kullanılması muhtemel su kalitesi verilerinin arazide hızlı ve güvenilir bir biçimde alınabilmesi amacıyla, merkezimiz bünyesinde bir adet multiparametre ölçer (pH, ORP, iletkenlik, TDS, Direnç, Tuzluluk, LDO ve ISE) ve bir adet portatif kolorimetre bulunmaktadır.

PROJELER

Devam Eden Projeler

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi sonucu, endüstri ve sanayi atıkları ile kentsel atıkların bulunduğu kanalizasyon sularının boşaltıldığı denizlerimiz kirlenmekte, sucul ortamda yaşayan canlı organizmaların hayatı tehdit edilmektedir. Kirletici maddelerin son durak olarak özellikle sucul ortamlara verilmesi ve bu ortamlarda insanoğlunun yaşantısını olumsuz yönde etkileyen fizikokimyasal ve biyolojik değişmelere neden olması, dünya üzerinde bu konuya karşı ilgi ve endişenin her geçen gün hızla artmasına neden olmuştur. Fekal kirliliğin varlığı, bu suya maruz kalan bireyler için sağlık riski taşımaktadır. Fekal kaynaklı bakterilerin oluşturduğu kirlilik, fosseptiklerin taşması ya da noktasal veya noktasal olmayan insan ya da hayvan atığı kaynaklarından çevre sulara karışması sonucu oluşabilir. Yaz mevsimi ve Kış mevsimi ayları içerisinde 6 ay boyunca yapılacak örneklemeler ile gerçekleştirilecek olan bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Sahil Kesimlerinde farklı kompartımanlarında olan mikrobiyolojik ve fizikokimyasal kirlenme hakkında sağlıklı bir fikir elde etmemizin yanı sıra kirlenmenin seviyesini sağlıklı bir şekilde ortaya koymayı ve bölgede belirlenmiş olan kirletici kaynakların önlenmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı; K.K.T.C kuzey sahillerinin ağır metal kirliliği, organik madde kirliliği ve mikrobiyolojik kirlilik parametreleri açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve buna karşılık alınması gereken tedbirlerin ortaya çıkarılması, ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılmış çalışmalarla karşılaştırma yaparak, K.K.T.C kuzey sahillerinin kirlilik düzeyini değerlendirmek, son olarak K.K.T.C kuzey sahillerinin kirliliği üzerine yapılabilecek çalışmalara zemin hazırlayacak veriler ortaya çıkartmaktır. Bu çalışmanın kapsamı; K.K.T.C kuzey sahillerinin noktasal kirlilik oluşturacak alanlar dikkate alınarak örnekleme için 12 istasyon belirlenecektir, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak çalışma alanı haritası oluşturulacaktır, arazi çalışmalarının ardından analizler yapılarak analiz sonuçları doğrultusunda ilgili bölgenin kirlilik parametreleri eleştirilecektir.

FOTOĞRAFLAR


İNSAN KAYNAKLARI

LÜTFEN BOŞLUKLARI DOLDURMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUNUZ:
Bu başvuru formu, ilgili kişinin kendisi tarafından doldurulacaktır. İngilizce doldurulması tercih edilir.

Ad Soyad
:
Doğum Tarihi
:

Adres
:
Telefon
:

Cinsiyet
:
Medeni Hal
:

Uyruk
:
Askerlik Durumu
:

Başvurulan Pozisyon
:
İstenilen Ücret
:

Sosyal Sigorta No
:
İhtiyat Sandığı No
:

Geçindirmekle Yükümlü
:
İsim Soyisim Akrabalık Derecesi Yaş Meslek

Önemli Hastalıklar
:
Sürücü Belgesi
:

Adli Cezalar
:
Pasaport No
:

Anne Adı
:
Kimlik No
:

Baba Adı
:
Acil Durumda Ulaşılacak Kişi
:

İş Tecrübesi
:
İşyeri Adı Pozisyon Başlama - Bitiş Maaş Ayrılma Sebebi
-
-
-
-
-

Eğitim Bilgileri
:
Kurum Adı Dönem Bölüm Derece

Özel Kurslar
:
  
  

Yabancı Diller
:
Dil  Konuşma  Yazma  Okuma
İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf
İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf
İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf
İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf
İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf İyi Orta Zayıf

Kullanılan Ekipmanlar
:İLETİŞİM

Ad
:
Ülke
:

Soyad
:
Posta Kodu
:

Başlık
:
Telefon
:

Şirket
:
İş Telefonu
:

Adres
:
Cep Telefonu
:

 
 
Fax
:

Şehir
:
E-Posta
:

Mesaj
  
Telefon
+90 (392) 650 20 00
Dahili: 1221, 1205

Fax
+90 (392) 650 20 61
+90 (392) 650 20 62
+90 (392) 650 20 70

Adres
Girne Amerikan Üniversitesi,
Universite Caddesi, P.K. 5,
Karmi Kampüsü, Karaoğlanoğlu,
Girne / KKTC

E-Posta
info@gau.edu.tr

X

KURULUŞ

Dört tarafı, tarihin en görkemli deniz savaşlarına, okyanusun büyük sürüleri ile endemik denizel türlerin buluştuğu Akdeniz’le çevrili olan Kıbrıs tarihin her döneminde Akdeniz’in en gözde coğrafyası olarak tanınmıştır. Denizel yaşam, deniz altına gömülmüş tarih gibi birçok dünya mirasına en yakın noktada bulunan Kıbrıs’ta ilgili konularda araştırmalar yapacak, olası bir acil durumda ilk müdahaleyi yapabilecek bir merkezin bulunması fikri ilk olarak 90’lı yılların başında Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından düşünülmüştür. (Burada Serhat beyin yemekte bize anlattığı ilk girişimden bahsedilecek yazılı metin kendisinden alınmalı !!!). GAU Akdeniz Su, Sualtı Araştırma Merkezi 2013 yılının ilk çeyreğinde alanında uzman kişiler tarafından yapılan görüşmeler sonunda kurulmuş, orta ve uzun vade planları tanımlanıp çalışmalarına süratle başlamıştır.
X

VİZYON

Dünya Mirası Akdeniz

Tarihin en çetin deniz savaşlarının geçtiği Akdeniz’de bulunan batıkların tespitinin yansıra alanında uzman arkeologlar tarafından deniz altında bulunan kültürel mirasın dünya duyurulmasına katkı sağlamak.

Denizlerimizi ve Geleceğimizi Kurtaralım

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve üreme alanları özellikle Akdeniz Ülkeleri Kıyılarında bulunan Akdeniz Fokları, Deniz Kaplumbağaları başta olmak üzere tüm denizel hayatı koruma altına alma ve yaşam, üreme alanlarını sürdürülebilir hale getirme.

Sualtı Araştırmalarında Uluslararası Çekim Merkezi

Hedef; Kuzey Kıbrıs’ı bilimsel sualtı araştırmaları için önemli bir uluslararası çekim merkezi haline getirmek. Doğa ve çevre ile deniz kirliliğine de dikkat çekecek ve toplumsal farkındalık yaratacak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, konferans, seminer, atölye çalışmaları ve eğitimlere ön ayak olmak
X

MİSYON

Tüm Akdeniz havzasında su kalitesi, kirlilik, denizel hayatı koruma, popülasyon başlıkları başta olmak üzere bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, sonuçlandırmak ve raporlamak. K.K.T.C kıyılarında olası bir acil durumda ilk müdahaleyi yapmak ve/veya duruma ışık tutabilecek olan güvenilir, bilimsel tabanlı, analitik ve tekrar elde edilebilir veriler toplamak.
X

ÖZET

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi sonucu, endüstri ve sanayi atıkları ile kentsel atıkların bulunduğu kanalizasyon sularının boşaltıldığı denizlerimiz kirlenmekte, sucul ortamda yaşayan canlı organizmaların hayatı tehdit edilmektedir. Kirletici maddelerin son durak olarak özellikle sucul ortamlara verilmesi ve bu ortamlarda insanoğlunun yaşantısını olumsuz yönde etkileyen fizikokimyasal ve biyolojik değişmelere neden olması, dünya üzerinde bu konuya karşı ilgi ve endişenin her geçen gün hızla artmasına neden olmuştur. Fekal kirliliğin varlığı, bu suya maruz kalan bireyler için sağlık riski taşımaktadır. Fekal kaynaklı bakterilerin oluşturduğu kirlilik, fosseptiklerin taşması ya da noktasal veya noktasal olmayan insan ya da hayvan atığı kaynaklarından çevre sulara karışması sonucu oluşabilir. Yaz mevsimi ve Kış mevsimi ayları içerisinde 6 ay boyunca yapılacak örneklemeler ile gerçekleştirilecek olan bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Sahil Kesimlerinde farklı kompartımanlarında olan mikrobiyolojik ve fizikokimyasal kirlenme hakkında sağlıklı bir fikir elde etmemizin yanı sıra kirlenmenin seviyesini sağlıklı bir şekilde ortaya koymayı ve bölgede belirlenmiş olan kirletici kaynakların önlenmesini amaçlamaktadır.
X

AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışmanın amacı; K.K.T.C kuzey sahillerinin ağır metal kirliliği, organik madde kirliliği ve mikrobiyolojik kirlilik parametreleri açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve buna karşılık alınması gereken tedbirlerin ortaya çıkarılması, ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılmış çalışmalarla karşılaştırma yaparak, K.K.T.C kuzey sahillerinin kirlilik düzeyini değerlendirmek, son olarak K.K.T.C kuzey sahillerinin kirliliği üzerine yapılabilecek çalışmalara zemin hazırlayacak veriler ortaya çıkartmaktır. Bu çalışmanın kapsamı; K.K.T.C kuzey sahillerinin noktasal kirlilik oluşturacak alanlar dikkate alınarak örnekleme için 12 istasyon belirlenecektir, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak çalışma alanı haritası oluşturulacaktır, arazi çalışmalarının ardından analizler yapılarak analiz sonuçları doğrultusunda ilgili bölgenin kirlilik parametreleri eleştirilecektir.
X

SİTE HARİTASI

X

TEKNELERİMİZ


ATLANTİS 55 - 17 metre


Stealth 1 - 9 Metre


Stealth 2 - 6 metre


GAU RESCUE - 3.5 metre


X

Kuruluş


X

Kuruluş